Kamis, 15 September 2016


TUGAS KANGGE SISWA KELAS 9 SMPN 1 PADANGAN

~ Gaweya Teks naskah pidato kang temane : Perpisahan kelas 9 

~ Gaweya layang balesan kanggo :  Bapak lan Ibu ing dalem
   isine :
  1. sampun nampi arta
  2. maturnuwun 
  3. Boten saget mantuk/ wangsul