Sabtu, 21 Agustus 2010

BAHASA JAWA, KANGGE TIYANG JAWAAJA  DUMEH  DADI  WONG  SING LINUWIH  
ISIH  ANA SING  LINUWIH  SAKA SIRA
Pakulinan Maca Basa Jawa 
Menawi putra panjenengan matur menapa tembung enggal utawi cerita menapa perkawis enggal, takonake dateng putra saking pundi deweke ngerti ? Komik, majalah putra utawi buku perkawis menapa ingkang enggal lan nabet ing kawigatenipun, jurungke menawi deweke ngerti saking bahan wacan menika ingkang mbombongake utawi anggedekake ati.

yakinaken putra panjenengan saget maca ingkang disenengi. perkawis punika langkung di pentingke dateng proses ngremenaken  utawi minat maca. umpami panjenengan gadah putra mokong utawi ndableg mboten pengin maca buku. nyuwun saran utawi pemanggih dateng kancanipun seduluripun ( sepupu, sebaya ) supados ngertos menapa remenanipun putra ingkang sanget nabet wonten manahipun menika      

 Prestasi siswa siswi SMP N 1 Padangan