Kamis, 15 September 2016


TUGAS KANGGE SISWA KELAS 9 SMPN 1 PADANGAN

~ Gaweya Teks naskah pidato kang temane : Perpisahan kelas 9 

~ Gaweya layang balesan kanggo :  Bapak lan Ibu ing dalem
   isine :
  1. sampun nampi arta
  2. maturnuwun 
  3. Boten saget mantuk/ wangsul


Selasa, 18 Juni 2013

LOGO SMP NEGERI 1 PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORONO NAMA NIP GOL JABATAN 
GURU
1Subedjo, M.Pd    1961IVbkepala SMP 
2 Sri Bangun Astuti, S.Pd. 19600520 198111 2 005 IV/a Guru Pembina 
3 Hj. Endah Kusmarliana, S.Pd. 19600310 198303 2 008 IV/a Guru Pembina 
4 Sutarti, S.Pd. 19590909 198301 2 004 IV/a Guru Pembina 
5 Tri Cahyono Budi Santoso, S.Pd. 19590124 198903 1 005 IV/a Guru Pembina 
6 Hj. Siti Suharti, S,Pd. 19620901 198512 2 002 IV/a Guru Pembina 
7 Hamang Khullafah, S.Pd. 19630622 198501 1 001 IV/a Guru Pembina 
8 Sutoyo, S.Pd. 19600408 198111 1 002 IV/a Guru Pembina 
9 Nurkalim, S.Pd. 19661104 199601 2 001 IV/a Guru Pembina 11 Hj. Alfiyah, S.Pd. 19590909 198301 2 004 IV/a Guru Pembina 

13 Drs. Dwi Utomo 19570428 198603 1 006 IV/a Guru Pembina 
14 Hj. Sukatmi, S.Pd. 19650419 198412 2 003 IV/a Guru Pembina 
15 Drs. Siswodillatif 19590124 198903 1 005 IV/a Guru Pembina 

17 Sugeng S.Pd.I 19620402 199103 1 009 IV/a Guru Pembina 
18 Drs. Abdus Syukur 19580110 198603 1 011 IV/a Guru Pembina 

20 Drs. Ali Rachman 19580110 198603 1 011 IV/a Guru Pembina 

22 Dra. Siti Nurhayati 19670815 199512 2 005 IV/a Guru Pembina 
23 Dra. Nura'ini 19650826 199601 2 001 IV/a Guru Pembina 
24 Dra. Agustina Sri Supadmi 19630809 199103 2 005 IV/b Guru Pembina TK. 1
25 Endang Sri Setyaningsih, S.Pd. 19691115 199702 2 006 IV/a Guru Pembina 
26 Drs H. Agus Purnomo Adi, M.Pd 19620519 198703 1 009 IV/b Guru Pembina TK. 1
27 Hj. Sumi Rahayu, S.Pd. 19730221 200312 1 007 IV/a Guru Pembina 
28 Herry Sulistiyono, S.Pd. 19700210 199802 1 006 IV/a Guru Pembina 
29 Sutriani, S.Pd. 19700327 199903 2 003 III/d Guru Dewasa TK.1
30 Hj. Kasmiatun, S.Pd. 19610101 198803 2 010 IV/a Guru Pembina 
31 Wiwik Suparmi, S.Pd. 19690504 199203 2 010 IV/a Guru Pembina 

33 Bambang Wahyudi, S.Pd. 19710528 200312 1 003 III/c Guru Dewasa
34 Rohmad Zubaidi, S.Pd. 19730221 200312 1 007 III/c Guru Dewasa
35 Tintin Kurniawati, S.Pd. 19680903 199802 2 007 IV/a Guru Dewasa TK. 1
36 Erfin Cahyati, S.Pd. 19711006 199702 2 003 III/d Guru Dewasa TK.1
37 Tatik Inayati, S.Pd. 19710822 200501 2 004 III/b Guru Madya TK.I
38 Drs. Sutejo 19680828 200701 2 036 III/b Guru Madya TK.1
39 M. Zainudin, S.Pd. 19730309 199802 1 002 IV/a Guru Pembina 
40 Hertitik Widiarti, S.Pd. 19590118 198303 2 004 III/c Guru Dewasa
41 Heni Febriantini, S.Pd. 19790327 200801 2 016 III/a Guru Madya
42 Umi Handayani, S.Pd. 19680828 200701 2 036 III/a Guru Madya
43 Tri Wulan Nurhidayati, S.Pd. 19790327 200801 2 016 III/a Guru Madya
44 Sri Suharti, S.Pd. - - Guru Tidak Tetap

47 Anugraheni, Romawati, S.Si. - - Guru Tidak Tetap48 Siti Anisah Idianingrum, S.Pd. - - Guru Tidak Tetap
49 Fatkur Rozi, S.Pd. - - Guru Tidak Tetap

51 Nurul Fuadah, S.Pd. - - Guru Tidak Tetap

Sabtu, 21 Agustus 2010

BAHASA JAWA, KANGGE TIYANG JAWAAJA  DUMEH  DADI  WONG  SING LINUWIH  
ISIH  ANA SING  LINUWIH  SAKA SIRA
Pakulinan Maca Basa Jawa 
Menawi putra panjenengan matur menapa tembung enggal utawi cerita menapa perkawis enggal, takonake dateng putra saking pundi deweke ngerti ? Komik, majalah putra utawi buku perkawis menapa ingkang enggal lan nabet ing kawigatenipun, jurungke menawi deweke ngerti saking bahan wacan menika ingkang mbombongake utawi anggedekake ati.

yakinaken putra panjenengan saget maca ingkang disenengi. perkawis punika langkung di pentingke dateng proses ngremenaken  utawi minat maca. umpami panjenengan gadah putra mokong utawi ndableg mboten pengin maca buku. nyuwun saran utawi pemanggih dateng kancanipun seduluripun ( sepupu, sebaya ) supados ngertos menapa remenanipun putra ingkang sanget nabet wonten manahipun menika      

 Prestasi siswa siswi SMP N 1 Padangan